fbpx

Bokningsvillkor

Leklandsfabriken AB (Org nummer: 559216-9907) kan tillhandahålla lekland och sport- och fritidsaktiviteter i sport- och fritidsanläggningar på de platser som anges på deras webbplats www.leklandsfabriken.se (hädanefter kallad ”Webbplatsen”). Nedanstående villkor gäller därför. Villkoren gäller för områden som användandet av webbplatsen www.extremezone.se, bokningar och köp av biljetter och event till deras lekland, sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) samt för användningen av dessa tjänster.

För att använda Webbplatsen, boka och köpa biljetter till deras Tjänster samt använda dem måste kunden vara minst 18 år för att vara behörig att sluta avtal samt acceptera att vara är bunden av Villkoren som gäller. Om kunden är yngre än 18 år krävs kundens förmyndares samtycke.

Kunden kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på Webbplatsen under den tidsperiod som produkterna är utsatta som tillgängliga. Priserna anges i svenska kronor och inklusive moms.

Betalning kan ske via de betalningsalternativ, under den tidsperiod som betalningsalternativen är utsatta som tillgängliga, som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att kunden accepterar villkoren för betalningstjänsterna. Därför är det viktigt att kunden läser och säkerställer tredjepartens villkor innan det genomförs en bokning eller ett köp.

Vid bokningar eller köp kan det förekomma att kunden måste uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformation och/eller de andra uppgifter som tydligen anges på Webbplatsen.

Därtill, vid vissa bokningar eller köp och viss användning av Webbplatsen, kan det hända att Tjänsterna kräver att kunden I vissa fall måste registrera ett användarkonto enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen samt att kunden loggar in via användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar alltid själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra privata inloggningsdetaljer hemliga samt ansvarar för all användning och aktivitet som sker via kundens användarkonto. Om kunden upptäcker eller misstänker obehörig användning av sitt användarkonto måste Leklandsfabriken AB omgående kontaktas med denna information. Detta gäller likaså omvänt håll.

Kunden ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Kunden kan därför inte utge sig för att vara någon annan eller använda sig av någons annans namn eller uppgifter. Undantag gäller dock om man inhämtar dennes medgivande först.

Efter att kunden har genomfört en bokning eller ett köp skickas en bokningsbekräftelse till den e-postadress som kunden har uppgivit vid beställning eller som kopplats till dennes användarkonto. Kunden ska alltid kontrollera innehållet i bokningsbekräftelsen så att innehåller stämmer överens med köpet eller reserveringen. Om kunden noterar något fel eller brister samt om bokningsbekräftelse ej mottagits inom två dagar skall kunden snarast kontakta Leklandsfabriken.

Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar.

Betalning / Avbokning / Ändring av kalasbokningar

Du kan välja att betala med kort, faktura eller på plats. (Kontantfritt)

Du kan avboka ditt kalas upp till 24h innan utan debitering. Sker inte avbokning innan 24h debiteras ni med 500kr.